Consum

Política dels consumidors de la UE

Política dels consumidors de la UE

La principal funció de la política dels consumidors de la UE és ajudar-los a aprofitar al màxim les oportunitats que oferix el mercat únic de la Unió, ja que permet als ciutadans i empreses operar lliurement, més enllà de les fronteres nacionals, en tots els països de la UE i a Islàndia, Liechtenstein, Suïssa i Noruega. 
La política dels consumidors de la UE vetla perquè els consumidors exercisquen determinats drets i els garantix un alt nivell de protecció i suport en tota la UE. 
És per això que l'Agenda del Consumidor Europeu naix com un instrument en el qual es definixen mesures destinades a situar els consumidors en el nucli de totes les polítiques de la Unió, com a mitjà per a assolir els objectius de l'estratègia Europa 2020. Dins de la nova Agenda es resumix la visió estratègica per a la política dels consumidors de la UE. L'Agenda del Consumidor dóna suport als interessos dels consumidors en cinc sectors essencials: aliments, energia, servicis financers, transport i digital. 

Les prioritats són quatre: 

  1. Millorar la seguretat dels consumidors. 
  2. Fomentar el coneixement. 
  3. Aplicar la legislació, vetlar per la seua aplicació i facilitar la reparació. 
  4. Adaptar-se als canvis socials i econòmics. 

Dins d'estes prioritats, la Comissió llança periòdicament una sèrie de campanyes, que es poden consultar en esta mateixa pàgina, en moltes de les quals col·labora la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana.