Consum

Organismos

Estratègia d'educació per al consum sostenible de la Comunitat Valenciana

Estratègia d'educació per al consum sostenible de la Comunitat Valenciana

El desenvolupament de l'Agenda 2030 i l'avanç cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible(ODS), constitueixen accions prioritàries tant per al Govern Valencià, com per a la totalitat de les institucions del territori.
 
Dins dels 17 ODS que s'estableixen en l'Agenda 2030, la Conselleria d'Economia Sostenible, Processos Productius, Comerç i Treball, va considerar fonamental treballar a desenvolupar l'Objectiu 12: Producció i consum responsables, amb la finalitat de sensibilitzar als consumidors i consumidores de la necessitat de fer un canvi en els seus hàbits de consum actuals per a adoptar uns més sostenibles i respectuosos amb el mitjà.
 
És per això  que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va fixar entre els seus objectius l'elaboració d'una Estratègia d'Educació per al Consum Sostenible (EECS), per al període 2021- 2024, i consta dels següents informes: