Consum

Campanya sobre crèdit al consum

Campanya sobre crèdit al consum

Entre els préstecs personals, hi ha una categoria que té una regulació especial: els anomenats crèdits al consum, regulats per la Llei 16/2011, de 24 juny, de Contractes de Crèdit al Consum. 

Esta llei s'aplica als contractes en els quals una persona física o jurídica, en l'exercici de la seua activitat comercial, professió o ofici, (un empresari), concedix o es compromet a concedir a un consumidor un crèdit, amb la forma de pagament ajornat, préstec, obertura de crèdit o qualsevol mitjà equivalent de finançament, per a satisfer necessitats personals al marge de la seua activitat empresarial o professional, i l'import del qual ascendix almenys a 200 euros. 

La Comissió Europea ha llançat una campanya sobre els cinc drets bàsics que té un consumidor quan contracta este tipus de crèdit: 

  1. Dret a una publicitat transparent. 
  2. Dret a rebre informació abans de firmar el contracte. 
  3. Dret a rebre informació clara en el contracte. 
  4. Dret a canviar d'opinió. 
  5. Dret al reembossament anticipat. 

Cliqueu la imatge per a ampliar la informació: 

Folleto créditos al consumo_002