Consum

Què és el Programa de formació tècnica?

Què és el Programa de formació tècnica?

Què és el Programa de formació tècnica?

És un programa que oferix recursos i activitats formatives destinades a les persones que exercixen el seu treball en organismes públics i privats relacionats amb la protecció dels drets de les persones consumidores.

Quins objectius perseguix el Programa?

  • Proporcionar una formació continua que facilite la labor de les persones que des d'organismes públics i/o privats desenvolupen tasques relacionades amb les polítiques de consum.
  • Promoure la formació en relació amb el consum, de persones d'altres entitas públiques o privades que pel seu contingut guarden relació amb les polítiques de consum.

Quines línies d'actuació oferix el Programa?

  • Cursos, seminaris, jornades, aules, etc. sobre diferents temes relacionats amb el consum.
  • Cursos d'especialització tècnica per a profesionals de consum de les administracions públiques de l'estat, comunidats autònomes i ajuntaments.
  • Materials formatius.
  • Suport econòmic i tècnic a associacions de persones consumidores i oficines municipals d'Informació al consumidor (OMIC), perquè desenvolupen accions formatives en matèria de consum.
  • Acreditació de cursos bàsics i d'especialització impartis per les federacions d'asociacions de persones consumidores de la Comunitat Valenciana. 

Com es pot participar en el Programa?

Sol.licitant-ho al Servei de Defensa de les Persones Consumidores i Arbritratge de Consum:

  • Telèfon    -   961 209 478
  • Correu electrònic    -         latorre_carmon@gva.es