Consum

Formació anual

Formació anual

CURSOS 2024

 

  • PUBLICITAT, XARXES I DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES

CLAU 4(01) CV 2024

Modalitat: ON LINE

Destinataris: Professionals de les Administracions de l'Estat, Autonòmica i Local  competents en Consum.

- Dates

15 i 21 de FEBRER de 2024

- Organitza

Dirección General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana

Direcció General de Consum– Ministeri de Drets Socials, Consum y Agenda 2030

- Documentació

Programació del curs

Formulari d'inscripció

- Sol·licituds: Tràmit telemàtic a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22330

- Contacte:

Carlos Javier Latorre Monteagudo: 961 209 478

Correu electrònic: consumef@gva.es

- Data límit d'inscripció : 12/02/2024