Consum

Com es sol·licita?

Com es sol·licita?

La persona consumidora o usuària podrà obtindre la seua sol·licitud, en format paper, en qualsevol dels següents organismes: Juntes Arbitrals de Consum, Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat Valenciana, a les oficines municipals d'Informació al Consum (OMIC), o bé punxant en cadascuna de les següents icones, depenent de la Junta Arbitral a què dirigisca vosté la seua sol·licitud: 

JACiNomAl_2014 20 POR CIENTO JACiNomAl_2014 BENIDORM 20 POR CIENTO JACiNomCs_2014 20 POR CIENTO JACiNom_2014 20 POR CIENTO

La sol·licitud haurà de contindre tant els fets, com la petició que es fa, de forma clara i concisa, les dades de la part reclamant i de la reclamada, així com anar degudament firmada. S'hi haurà d'adjuntar còpia de tota aquella documentació que s'estime necessària (factures, contractes, etc.).

 

 

  • PRESENTACIÓ TELEMÁTICA

La sol·licitud i la documentació també podrà ser emplenada i adjuntada de forma telemàtica en el cas de disposar de certificat digital, seguint aquest enllaç.

 

  • APORTAR DOCUMENTACIÓ A EXPEDIENT JA OBERT

En cas que vosté ja haja sol·licitat un arbitratge i desitge aportar nova documentació a aquest expedient, pot fer-lo a través d'aquest enllaç.

 

 

 

Informació sobre credencials d'accés als sistemes d'administració electrònica (Cl@ve, Certificats electrònics, *DNIe)
Información sobre credenciales de acceso a los sistemas de administración electrónica (Cl@ve, Certificados electrónicos, DNIe)