Consum

Empreses i professionals adherits

Empreses i professionals adherits

Perquè un conflicte de consum puga resoldre's per mitjà de l'arbitratge, l'empresa reclamada ha d'estar adherida al sistema arbitral, és a dir, haver comunicat expressament a la Junta Arbitral de Consum la seua decisió de sotmetre els seus conflictes a l'arbitratge.

No obstant això, s'ha de tindre en compte que encara que l'empresa estiga adherida, pot estar-ho per a tots els conflictes que sorgisquen entre les parts o únicament per a alguns, és a dir, amb oferta limitada. Però també podria donar-se el cas que l'empresa, malgrat no estar adherida, accepte l'arbitratge per a un cas concret.

Podrà reconéixer si una empresa està adherida si disposa del distintiu següent:  

  

distintitvo nuestra web_cst_2  

Si desitja conéixer quines empreses de la Comunitat Valenciana estan adherides a les Juntes Arbitrals de Consum de la Comunitat Valenciana o a la Nacional 

PUNXE ACÍ .

LIMITACIONS EMPRESES ADHERIDES

Per a més informació sobre un cas concret: 012 - 963 866 000

Si vosté és una persona autònoma o una empresa i desitja estar adherit al sistema arbitral de consum de la Comunitat Valenciana, prema l'enllaç que apareix a continuació:

Documents Associats i Presentació telemática

Recorde sempre annexar el document de sol·licitud d'arbitratge
 
 
  • Informació sobre credencials d'accés als sistemes d'administració electrònica (Cl@ve, Certificats electrònics, DNIe)