Consum

Presentació i contacte

Presentació i contacte

Entre les actuacions desenvolupades per la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l'exercici de les seues competències en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries, cal destacar:

  • La realització de campanyes d'informació per a promoure la formació i l'educació de les persones i de la societat en un consum responsable.
  • L'elaboració de materials didàctics i l'estímul d'accions formatives integrades en els cicles d'ensenyament reglat.
  • El suport a la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries mitjançant l'ajuda a les associacions constituïdes a la Comunitat Valenciana per a esta finalitat.
  • El foment i la coordinació de les oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC) com a servei de qualitat i de proximitat a la ciutadania.
  • La promoció i el foment del Sistema Arbitral de Consum com a mitjà eficaç i àgil de resolució extrajudicial de conflictes i reclamacions.
  • Les actuacions de control de mercat, comprovant la seguretat i qualitat dels productes i serveis oferits a les persones consumidores i usuàries valencianes.

 

Telèfons de contacte de la Generalitat

 

NOTA

Tot el material contingut en esta web té caràcter merament informatiu. Només les versions publicades en el corresponent Butlletí o Diari OficialOficial tenen validesa legal.

Contacte

Subdirecció General de Comerç i Consum

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 
c/ Democràcia, 77. Torre 2. 46018 - València
Telèfons: 012 - 963 866 000
Fax: 961 209566