Consum

Presentació de reclamacions i queixes

Presentació de reclamacions i queixes

Si vosté és una persona consumidora o usuària que considera que una empresa o professional ha vulnerat els seus drets, pot seguir els passos següents:

1r. Dirigir-se al serviei d'atenció al client de l'empresa o professional i comunicar-li els fets.

2n. Si no arribara a un acord o si la solució que li oferixen no el satisfà, pot presentar la seua reclamació o queixa.

L'empresa o professional està obligda a tindre a disposició de les persones consumidores un model oficial de reclamació autocopiador, del qual, i una vegada omplit per ambdós parts, li haurà d'entregar a vosté dos còpies (la blanca per a remetre-la als serveis territorials de Comerç i Consum i la verda que se la quedarà vosté en poder seu):

   

HOJAS_RECLAMACIONES_page2_image3

 

En el cas que l'empresa o professional no dispose de fulls de reclamacions, o vosté així ho decidisca, també podrà presentar un escrit on figuren les dades de la part reclamant i la reclamada i la descripció dels fets i de la pretensió o petició, és a dir la solució que pretén obtindre. (Pot descarregar-se un model de reclamació ací ).

En qualsevol cas, no s'oblide de firmar el document.

A la reclamació hauran d'unir-se totes aquelles proves o documents que puguen contribuir a aclarir els fets (factura, tiquet, contracte, pressupostos...).

La reclamació o queixa podrà presentar-se:

No obstant això, recorde que, en el cas de disposar de certificat digital, té la possibilitat de fer estos tràmits també de forma telemàtica.  (Punxe en el cas de disposar de certificat digital).

Finalment ha de saber que si vosté residix a Espanya i vol reclamar contra una empresa europea que no té seu social en Espanya, haurà de dirigir-se al Centro Europeo del Consumidor y que, en compres realitzades a Espanya i fetes íntegrament per mitjans electrònics, pot reclamar també davant de la associació Confianza Online .

Si vol reclamar contra una empresa del sector financer: banca, valors i assegurances, deurà presentar la reclamació davant el defensor del client o el servei d’atenció al client. Si no rep contestació o no està d’acord amb la resposta, pot dirigir-se al Banc d’España, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) o a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Si vol ampliar-ne la informació, pot descarregar el fullet informatiu punxant en la imatge: