Consum

Organismes

Novetats

Campanya de Nadal 2016 - 2017

Campanya de Nadal 2016 - 2017. Treballant junts per la seguretat.

Davant un crèdit al consum, els teus drets també t'interessen

El crèdit al consum és un crèdit destinat a satisfer necessitats personals d'un consumidor (pagament de servicis dentals, cursos de formació, viatges, mobles,...), independentment de la modalitat...

Programa de Consumidors 2014-2020 de la Comissió Europea

Ja s'ha posat en marxa el nou Programa de Consumidors 2014-2020 dissenyat per la Comissió Europea. Este nou Programa, conserva els millors elements de l'anterior (2007-2013) adaptant-se a...

Pla de substitució de comptadors elèctrics a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, ha confeccionat una nota informativa relativa al Pla de Substitució de Comptadors Elèctrics a la Comunitat Valenciana, pla que es prevee...