Tràmits telemàtics

Tràmits telemàtics

Ajudes en matèria d'artesania. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMARTY). Espais expositius permanents d'artesania.

 2. Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2023 (CMAPY4).

 3. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme artesà per a l'exercici 2023 (CMAAS4).

 4. Ajudes a persones i pimes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, per a l'exercici 2023 (CMIART).

Ajudes en matèria de comerç. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMAYES). Infraestructures comercials municipals. Estudis.

 2. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMDAFC). Agències per al foment de la innovació comercial (AFIC). 

 3. Ajudes AVALEM COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2023 (CMRUPY).

 4. Ajudes AVALEM MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2023 (CMSEPY).

 5. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2023 (CMIAPY). 

 6. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de renovació de mercats municipals per a l'exercici 2023 (CMCMEI).

 7. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial per a l'exercici 2023 (CMFAST).

 8. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2023 (CMMOAS).

 9. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat, per a l'exercici 2023 (CMACCC).

 10. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMPFER). Fires comercials.

 11. Ajudes a les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb un àmbit d'actuació intercomarcal o superior, per a la realització de programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat del comerç, per a l'exercici 2023 (CMFORM).

 12. Ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a incentivar la realització d'accions de promoció del comerç i l'artesania local, en les àrees comercials urbanes, mercats municipals i mercats de venda no sedentària, incloent els bons de comerç, per a l'exercici 2023 (CMPROM).

 13. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial.

 14. Ajudes destinades al Programa de Modernització del Comerç: Inversions del Fons Tecnològic - PIMES. Exercici 2022 (CMYTEC).

 15. Ajudes destinades al Programa de Modernització del Comerç: Inversions Fons Tecnològic - Associacions.  Exercici 2022 (CMATEC). 

 16. Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2023 (CMMOPY).

Ajudes en matèria de consum. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a les associacions i federacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2023 (COASOC).
 2. Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria de consum durant l'exercici 2023 (COMICC).