Cámaras de comercio

Cámaras de comercio

Cambres de Comerç

Les cambres són institucions centenàries profundament arrelades en els sectors econòmics valencians, amb una vivència directa de la problemàtica empresarial, que recullen experiència i coneixement de l'economia valenciana.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball impulsa l'activitat de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació. Les cambres —fundades com a corporacions de dret públic— constitueixen un valuós instrument de col·laboració amb les institucions públiques i de suport dels sectors econòmics.

Les diverses cambres desenvolupen serveis imprescindibles per a la modernització i competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana en camps com la formació, la informació, l'assessorament, la promoció, el suport logístic, la gestió de residus, l'arbitratge, el foment i la projecció exterior de les empreses. A més a més, realitzen funcions d'òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques.

Finalment, cal destacar el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, al qual corresponen les funcions de representació, relació i coordinació del conjunt de cambres, així com de consulta i col·laboració amb la Generalitat.
Podeu visitar les diverses seus electròniques de les cambres de la Comunitat Valenciana en els enllaços següents: