Presentació i contacte

Presentació i contacte

Presentació i contacte


La missió principal del departament de comerç de la Conselleria és preservar i fomentar un model comercial que done resposta a les necessitats de les valencianes i dels valencians.

Per a aconseguir aquest objectiu, l'àrea de comerç impulsa les següents actuacions:

  • Potenciar un model comercial de proximitat al servei de les persones consumidores.
  • Fomentar els espais comercials urbans.
  • Fomentar la innovació, les noves tecnologies i la qualitat.
  • Millorar la formació en el sector de la distribució.
  • Establir pautes d'actuació responsable i de qualitat en el sector.
  • Impulsar i fomentar l'associacionisme.
  • Cooperar amb les administracions locals a través de la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC).
  • Fomentar i donar suport al sector artesà.

Contacte

Direcció General de Comerç, Artesania i Consum
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2
C/ Democràcia, 77. 46018 València
Telèfons: 012 – 963 866 000
dgcc_ceic@gva.es