Mercats i Mercats de venda no sedentària

Mercats i Mercats de venda no sedentària

Els mercats municipals són un signe d'identitat de l'estructura comercial tradicional de la nostra Comunitat. La Generalitat, entre altres actuacions, col·labora activament amb els ajuntaments i amb diversos agents econòmics per a adequar-los a les necessitats actuals de les persones consumidores.
Aquestes actuacions, emmarcades en les competències de dinamització i millora d'entorns comercials urbans, tenen com a finalitat:
  • Aconseguir un comerç més innovador i tecnificat.
  • Implantar una cultura de la qualitat en el servei.
  • Impulsar la responsabilitat mediambiental.
Els mercats municipals són competència de les entitats locals, que han de vetlar per prestar un servei amb la màxima eficiència i que respecte un equilibri pressupostari. A més a més, en tractar-se d'un servei públic vinculat a unes activitats amb finalitat de lucre, és important que l'Administració vigile que es realitza en condicions de competència lleial i que no perjudique la ciutadania.

En els enllaços següents podeu consultar els mercats municipals de la Comunitat, i també els mercats de venda no sedentària.

Mercats Excel·lents
La Generalitat, dins les seues competències de dinamització de l'activitat comercial, impulsa la transformació dels mercats municipals en un referent local per a la promoció econòmica i turística dels centres urbans. 
Així que, per a incentivar l'eficiència i excel·lència en la gestió dels mercats municipals minoristes de la Comunitat, s'ha creat el reconeixement com a Mercat Excel·lent. Aquest reconeixement es lliura als mercats que compleixen determinats requisits.

Mercats Excel·lents de la Comunitat Valenciana