Visualització de contingut web

Ajudes i subvencions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 2021

Ajudes en matèria de consum

 1. Ajudes AVALEM CONSUM a les federacions i associacions de persones consumidores (COASOC).
 2. Ajudes a les OMIC de les entitats locals (COMICC).

Ajudes en matèria d'artesania

 1. Ajudes a les agrupacions de professionals de l'artesania (CMAAS4).
 2. Ajudes a espais expositius permanents per a la promoció de la producció artesana (CMARTY).
 3. Ajudes AVALEM ARTESANIA (CMAPY4).

Ajudes en matèria de comerç

 1. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial (CMIAPY).
 2. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial (CMIAPY). Correció d'errades.
 3. Ajudes per a la renovació de mercats municipals (CMCMEI).
 4. Ajudes a la contractació de gerents comercials (CMMOAS).
 5. Ajudes a l'associacionisme comercial. Suport a les agrupacions de comerciants (CMFAST)
 6. Ajudes AVALEM COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2021 (CMRUPY).
 7. Ajudes AVALEM MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2021 (CMSEPY).
 8. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat, per a l'exercici 2021 (CMACCC).
 9. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial. 
 10. Ajudes AVALEM COMERÇ per a l'exercici 2021 (CMMOPY).

CONVOCATÒRIA 2021

Ajudes en matèria d'artesania. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMARTY). Espais expositius permanents d'artesania.

 2. Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2021 (CMAPY4).

 3. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme artesà per a l'exercici 2021 (CMAAS4).

 4. Ajudes directes a l'artesania vinculada al mon de la festa afectada per la COVID-19. Pla Resistir. Exercici 2021 (CMARTE).

Ajudes en matèria de comerç. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMAYES). Infraestructures comercials municipals. Estudis.

 2. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial.

 3. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMDAFC). Agències per al foment de la innovació comercial (AFIC). 

 4. Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMMOPY).

 5. Ajudes AVALEM COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2021 (CMRUPY).

 6. Ajudes AVALEM MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2021 (CMSEPY).

 7. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMIAPY). 

 8. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de renovació de mercats municipals per a l'exercici 2021 (CMCMEI).

 9. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial per a l'exercici 2021 (CMFAST).

 10. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2021 (CMMOAS).

 11. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat, per a l'exercici 2021 (CMACCC).

 12. Ajudes extraordinàries destinades a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, per a l'exercici 2021 (CMBONO)

Convocatòries de les ajudes 2020

Ajudes urgents a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per la COVID-19

Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania per la COVID-19

Convocatòria d'ajudes en matèria de comerç, artesania i consum 2020

Anul·lació parcial d'ajudes 2020 en matèria de comerç, artesania i consum