Ajudes i subvencions

Ajudes i subvencions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania

PLA DE CONTROL DE SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2022

 1. Presentació (pdf) Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania 2022

 2. Presentació (pdf) Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania 2022 (Juny)

Ajudes en matèria d'artesania. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (CMARTY). Espais expositius permanents d'artesania.

 2. Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2022 (CMAPY4).

 3. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme artesà per a l'exercici 2022 (CMAAS4).

Convocatòria de juny 2022

 1. Ajudes a persones i pimes artesanes per a fer costat a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, per a l'exercici 2022 (CMIART).

Ajudes en matèria de comerç. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (CMAYES). Infraestructures comercials municipals. Estudis.

 2. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (CMDAFC). Agències per al foment de la innovació comercial (AFIC). 

 3. Ajudes AVALEM COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2022 (CMRUPY).

 4. Ajudes AVALEM MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2022 (CMSEPY).

 5. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2022 (CMIAPY). 

 6. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de renovació de mercats municipals per a l'exercici 2022 (CMCMEI).

 7. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial per a l'exercici 2022 (CMFAST).

 8. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2022 (CMMOAS).

 9. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat, per a l'exercici 2022 (CMACCC).

 10. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (CMPFER). Fires comercials.

Convocatòria de juny 2022

 1. Ajudes a les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb un àmbit d'actuació intercomarcal o superior, per a la realització de programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat del comerç, per a l'exercici 2022 (CMFORM).

 2. Ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a incentivar la realització d'accions de promoció del comerç i l'artesania local, en les àrees comercials urbanes, mercats municipals i mercats de venda no sedentària, incloent els bons de comerç, per a l'exercici 2022 (CMPROM).

 3. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial.

 4. Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2022 (CMMOPY).

Ajudes en matèria de consum. Tràmits telemàtics

 1. Ajudes a les associacions i federacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2022 (COASOC).
 2. Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria de consum durant l'exercici 2022 (COMICC).

CONCESSIÓ D'AJUDES 2022

Concessió d'ajudes en matèria de comerç 2022

 1. Emprenem Comerç. Suport a pimes comercials (CMIAPY).
 2. Mercats Excel·lents. Suport a agrupacions de comerciants de mercats (CMMOAS).
 3. Centrals de compres (CMACCC).
 4. Estudis estructurals (CMAYES).
 5. Mercats Excel·lents. Inversions (CMCMEI).
 6. Avalem Comerç Rural (CMRUY).
 7. Xarxa AFIC (CMDAFC).
 8. Xarxa AFIC (CMDAFC). Correcció d'errades.
 9. Fires comercials locals. Suport a entitats locals (CMPFER).
 10. Associacionisme comercial. Suport a agrupacions de comerciants per a actuacions de suport al comerç local (CMFAST).
 11. Formació per al desenvolupament de la competitivitat del comerç (CMFORM).
 12. Infraestructures comercials (CMMOAY).
 13. Promoció del comerç i l'artesania (CMPROM).
 14. Promoció del comerç i l'artesania (CMPROM). Correcció d'errades.

Concessió d'ajudes en matèria de consum 2022

 1. Avalem Consum. Suport a federacions i associacions de persones consumidores (COASOC).
 2. Suport a entitats locals per a les OMIC (COMICC).

Concessió d'ajudes en matèria d'artesania 2022

 1. Espais artesans (CMARTY).
 2. Associacions de persones artesanes (CMAAS4).
 3. Avalem Artesania. Suport a les pimes artesanes (CMAPY4).

 

Ajudes en matèria d'artesania

 1. Ajudes a les agrupacions de professionals de l'artesania (CMAAS4).
 2. Ajudes a espais expositius permanents per a la promoció de la producció artesana (CMARTY).
 3. Ajudes AVALEM ARTESANIA (CMAPY4).
 4. Ajudes a l'artesania vinculada al món de la festa. COVID-19 (CMARTE).
 5. Ajudes a l'artesania vinculada al món de la festa. COVID-19 (CMARTE). Correcció d'errades

Ajudes en matèria de consum

 1. Ajudes AVALEM CONSUM a les federacions i associacions de persones consumidores (COASOC).
 2. Ajudes a les OMIC de les entitats locals (COMICC).

Ajudes en matèria de comerç

 1. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial (CMIAPY).
 2. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial (CMIAPY). Correció d'errades.
 3. Ajudes per a la renovació de mercats municipals (CMCMEI).
 4. Ajudes a la contractació de gerents comercials (CMMOAS).
 5. Ajudes a l'associacionisme comercial. Suport a les agrupacions de comerciants (CMFAST)
 6. Ajudes AVALEM COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2021 (CMRUPY).
 7. Ajudes AVALEM MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2021 (CMSEPY).
 8. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat, per a l'exercici 2021 (CMACCC).
 9. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial.
 10. Ajudes AVALEM COMERÇ per a l'exercici 2021 (CMMOPY).
 11. Ajudes per a estudis estructurals per a l'exercidi 2021 (CMAYES).
 12. Ajudes a les AFIC per a l'exercici 2021 (CMDAFC).
 13. Ajudes extraordinàries a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per a pal·liar els efectes de la Covid-19 (CMBONO).

Pla de control de subvencions 2021

RESOLUCIÓ del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum en l'exercici 2021

 

Ajudes urgents a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per la COVID-19

Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania per la COVID-19

Convocatòria d'ajudes en matèria de comerç, artesania i consum 2020

Anul·lació parcial d'ajudes 2020 en matèria de comerç, artesania i consum