Xarxa AFIC

Xarxa AFIC

La Xarxa AFIC

La Xarxa AFIC (Agències per al Foment de la Innovació Comercial) és un instrument a través del qual la Generalitat, en col·laboració amb l'Administració local, impulsa el procés de modernització i ordenació del comerç local.

La mateixa estructura descentralitzada de la Xarxa AFIC ens permet apropar l'actuació administrativa a un alt percentatge dels usuaris (80% del total del comerç), facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les seues organitzacions representatives i l'administració.

Al mateix temps, la Xarxa AFIC és un component bàsic de cooperació entre les administracions local i autonòmica, la qual cosa permet una actuació coordinada amb vista al desenvolupament de polítiques proactives que busquen la promoció de l'activitat comercial local.

Per això la Xarxa AFIC, a través del coneixement especialitzat i de les eines adequades, està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic en els processos de modernització de les pimes, en la renovació i desenvolupament  comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials d'ús preferent per als vianants o en ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius.

Funcions de la Xarxa AFIC

  • Apropar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris i coordinar les relacions entre els comerciants i les administracions autonòmica i local.

  • Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal. 

  • Potenciar els centres comercials tradicionals en els quals es basa l'articulació del territori de la localitat i afavorir la seua consolidació com a funció de centralitat urbana.

  • Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, a través de la utilització d'eines telemàtiques específiques a aquest efecte. 

  • Participar en els estudis sobre la situació del comerç local, que han d'identificar els factors socials, econòmics i urbanístics que condicionen la seua dinàmica.

  • Realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenvolupar, tant en les actuacions territorials d'inspiració comercial com les que afecten els equipaments col·lectius. 

  • Executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de la ciutat. 

  • Qualsevol altra actuació o projecte que coadjuve a la racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat. 

Mapa de la Xarxa AFIC

En l'enllaç següent es mostra el  mapa amb la distribució geogràfica de les diverses seus de la Xarxa d'Agències per a la Innovació Comercial de la Comunitat Valenciana.

Mapa de la Xarxa AFIC

Normativa específica