Què ha de saber una persona dedicada al sector comercial?

Què ha de saber una persona dedicada al sector comercial?

Informació d'interès per al comerciant

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha elaborat la "Guia per a l'exercici de l'activitat comercial" amb la finalitat de facilitar a les persones dedicades professionalment al sector comercial, el compliment correcte de la normativa específica d'aquest sector econòmic. Aquesta informació està també en els diversos apartats d'aquesta pàgina.

Amb aquesta guia les persones que realitzen una activitat comercial podran respondre els principals dubtes que apareixen en el moment d'obrir un negoci o en la gestió diària d'aquest.
No obstant això, aquest document no pot substituir totalment la legislació vigent ni, per descomptat, és vinculant. Si les persones usuàries no troben en aquesta guia una resposta a una pregunta concreta, la Conselleria fica al seu abast tota la legislació específica del sector en l'apartat «Normativa» de la seu electrònica.
Així mateix, els agents de la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial, present en bona part dels municipis del nostre territori, podrà solucionar els dubtes relacionats amb la matèria. Es pot contactar amb les diverses agències a través del Portal del Comerç Sostenible (https://www.portaldelcomerciante.com/).