Visualització de contingut web

Horaris comercials


Horari d'obertura comercial

Amb caràcter general, els horaris comercials de la Comunitat Valenciana han de complir els requisits següents:

 • Horari d'obertura setmanal (de dilluns a dissabte): 90 hores.
 • Es obligatori exposar un cartell amb els dies i els horaris d'obertura.
 • Es poden obrir fins a un màxim d'11 diumenges i festius habilitats anualment per la Conselleria competent en matèria de comerç.
 • En aquestes 11 dates, l'horari és lliure i no computa per a las 90 hores setmanals.

Llibertat horària

Disfrutaran de plena llibertat d'obertura els comerços amb les següents característiques:

 • Comerços amb menys de 300 m2 de sala de venta, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de pime.
 • Comerços dedicats principalment a productes de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.
 • Botigues de conveniència.
 • Botigues estaciones i mitjans de transporte terrestre, marítim i aeri.
 • Els establiments dedicats principalment (almenys el 80% de la superfície) a la venda de productes culturals.
 • Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament als usuaris.
 • Botigues en zones declarades de gran afluència turística (ZGAT), en les temporades en les que s'estén l'esmentada consideració.
 • Zones declarades de gran afluència turística (ZGAT) vigents a la Comunitat Valenciana.
 • En las zones acústicament saturades, aquesta normativa s'aplicarà segons las condiciones establides pels ajuntaments.
 • Es obligatori exposar un cartell amb els dies d'obertura i l'horari.

Diumenges i festius hàbils en 2021 (enllaç a les resolucions)

 • 3 de gener de 2021 - Diumenge. Campanya Reis.
 • 10 de gener de 2021 – Diumenge. Rebaixes d'hivern.
 • 2 d'abril de 2021 – Divendres Sant. Major afluència turística
 • 4 d'abril de 2021 – Diumenge de Pasqua. Major afluència turística i coincidència de dos festius.
 • 2 de maig de 2021 – Diumenge Coincidència de dos festius.
 • 4 de juliol de 2021– Diumenge. Rebaixes d'estiu.
 • 10 d'octubre de 2021 – Diumenge. Coincidència de dos festius.
 • 1 de novembre de 2021 – Dilluns. Coincidència de dos festius.
 • 6 de desembre de 2021 – Dilluns. Campanya Nadal i coincidència de dos festius.
 • 19 de desembre de 2021 – Diumenge. Campanya Nadal.
 • 26 de desembre de 2021 – Diumenge. Campanya Nadal i coincidència de dos festius.
 • Aquest calendari pot patir variacions per modificacions municipals, sempre que es respecte un mínim de 10 diumenges i festius.
 • Els canvis realitzats sota les competències municipals sobre els horaris comercials (habilitació de festius locals, substitució de dies o acumulació) hauran de comunicar-se a la Conselleria abans del 31 de gener de 2020.

Si desitja més informació, consulte la publicació Horaris comercials. Comunitat Valenciana 2021.