Horaris comercials 2024

Horaris comercials 2024

Horari d'obertura comercial

Amb caràcter general, els horaris comercials de la Comunitat Valenciana han de complir els següents requisits:

 • Horari d'obertura setmanal (de dilluns a dissabte): 90 hores.
 • És obligatori exposar un cartell amb els dies i els horaris d'obertura.
 • Es pot obrir fins a un màxim d'11 diumenges i festius habilitats anualment per la Conselleria competent en matèria de comerç.
 • En aquestes 11 dates,  l'horari és lliure i no computa per a les 90 hores setmanals.

Llibertat horària

Gaudiran de plena llibertat d'obertura els comerços amb les següents característiques:

 • Comerços amb menys de 300 m2 de sala de venda exclosos els que pertanyen a empreses o a grups de distribució que no tinguen la consideració de pime.
 • Comerços dedicats principalment a productes de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.
 • Botigues de conveniència.
 • Botigues en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
 • Els establiments dedicats principalment (almenys el 80% de la superfície) a la venda de productes culturals.
 • Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament a les persones usuàries.
 • Botigues en zones declarades de gran afluència turística (ZGAT), en les temporades en què s'estén aquesta consideració.
 • Zones declarades de gran afluència turística (ZGAT) vigents a la Comunitat Valenciana.
 • En les zones acústicament saturades, aquesta normativa s'aplicarà segons les condicions establides pels ajuntaments.
 • És obligatori exposar un cartell amb els dies d'obertura i l'horari.

 Diumenges i festius hàbils en 2024 (enllaç a la resolució)

 • 7 de gener de 2024 – Diumenge. Rebaixes d'hivern.
 • 29 de març de 2024 – Divendres Sant. Més afluència turística.
 • 31 de març de 2024 – Diumenge de Pasqua. Més afluència turística. 
 • 24 de juny de 2024 – Dilluns. Sant Joan. Coincidència de dos festius.
 • 7 de juliol de 2024 – Diumenge. Rebaixes d'estiu.
 • 12 d'octubre de 2024 – Dissabte. Festa Nacional d'Espanya. Coincidència de dos festius.
 • 1 de desembre de 2024 – Diumenge. Campanya de Nadal.
 • 6 de desembre de 2024 – Divendres. Dia de la Constitució. Campanya de Nadal
 • 15 de desembre de 2024 – Diumenge. Campanya de Nadal.
 • 22 de desembre de 2024 – Diumenge. Campanya de Nadal.
 • 29 de desembre de 2024 – Diumenge. Campanya de Reis.
 • Aquest calendari pot variar per modificacions municipals, sempre que es respecte un mínim d'11 diumenges i festius.
 • Els canvis realitzats sota les competències municipals sobre els horaris comercials (habilitació de festius locals, substitució de dies o acumulació) hauran de comunicar-se a la Conselleria abans del 31 de gener de 2024. 

Festius locals i diumenges habilitats per resolucions municipals en 2024

Si desitja més informació, consulte la publicació Horaris comercials. Comunitat Valenciana 2024.