Sector artesà

Sector artesà

La Conselleria dóna suport al sector artesanal amb la finalitat de promocionar-lo i actuar com a agent dinamitzador de la innovació i de la modernització d'un sector que és considerat part fonamental de l'economia identitària del poble valencià.

Així mateix, des d'aquest departament s'impulsa activament el moviment associatiu entre les empreses, es fomenta el desenvolupament de símbols de qualitat i s'assenten bones pràctiques en el sector artesà.

El Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana, cofundat per la Generalitat, promou el sector artesanal per considerar-lo una part important del teixit productiu valencià que cal potenciar com a garantia de la pervivència de les nostres arrels artístiques i culturals.

Des del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana s'implementen accions promocionals, informatives, formatives, d'assistència i de coordinació del sector.