COVID-19

COVID-19

INFORMACIÓ PUBLICADA PER LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal, ha adoptat les següents mesures encaminades a reduir el contagi de la malaltia COVID-19:

  • Funcionament telemàtic de les oficines de l'Ivace i suspensió de tràmits administratius.
  • Les estacions ITV romandran tancades.
  • Les oficines d'ocupació romandran tancades per a l'atenció al públic i continuaran prestant el seu servei telefònicament.
  • Les oficines del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana romandran tancades.
  • En l'ordre social queden suspesos els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius sancionadors incoats, incloent-hi els terminis processals i administratius, així com els de prescripció i caducitat d'accions.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha adoptat diverses mesures de suport per a reduir l'impacte del COVID-19 als sectors productius:

  • Per a ajudar a les empreses que poden veure retardat el subministrament de béns intermedis, Ivace Internacional ha posat en marxa dos serveis. El primer d'aquests serveis consistirà en la cerca de proveïdors de béns intermedis alternatius a la Xina. El segon servei persegueix acostar a les empreses noves oportunitats de negoci generades per l'alentiment de les importacions originades a la Xina amb l'objectiu de posicionar a la Comunitat Valenciana com a proveïdor alternatiu al mercat asiàtic.
  • En relació a les cooperatives de la Comunitat Valenciana: Se suspenen els tràmits registrals i els terminis per a la presentació de recursos, es manté la vigència dels nomenaments inscrits i es deixen d'emetre resolucions de suspensió o denegació d'actes registrals, s'activa la tramitació electrònica, i es garanteix la coordinació entre oficines i l'atenció al públic serà via mail o telefòniques els dies hàbils de 9 a 14 hores.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha posat a disposició de la ciutadania informació útil:

ALTRES PUBLICACIONS