Visualització de contingut web

CATÀLEG DE DIRECTRIUS, INSTRUCCIONS, ACORDS I CIRCULARS.

Publicitat activa d'instruccions, de conformitat amb l'article 9.2.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  • Ordre 4/2021, de 14 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova la relació completa de disposicions relatives a l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els seus ens dependents. (DOGV núm. 9107 de 15.06.2021)