Contacte

Contacte

la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, se li atribueixen les competències en matèria d'indústria, energia, sectors productius, investigació i innovació tecnològica, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i turisme exercint les competències que legalment té atribuïdes a aquest efecte.

Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme dirigix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència.

Informació general

Ciutat admtva. 9 d'Octubre
C/ Democràcia, 77 - 46018 València

* Aquest és un correu d'informació general de la Conselleria per a la ciutadania, que no serveix com a Registre per a la presentació de sol·licituds ni documents i des del qual no es pot donar informació de l'estat de tramitació dels expedients.

 

 A fi de garantir una millor organització, eficàcia i qualitat del servei li recomanem utilitzar el servei de: 

 

Direcció Territorial d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme d'Alacant

Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines.
Servei Territorial de Comerç, Artesania i Consum.
Servei Territorial de Turisme.

C/ Churruca, 29 – 03003-Alacant
Telèfon: 012 - 963 866 000

Direcció Territorial d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de Castelló

Servei Territorial de Comerç, Artesania i Consum.
Servei Territorial de Turisme.

C/ Germans Bou 47, 12003 Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - 963 866 000

Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines.
C/ Cavallers 8, 12001 Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - 963 866 000

Direcció Territorial d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de València

Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines.
Servei Territorial de Comerç, Artesania i Consum.

Gregorio Gea 27, 46009 València
Telèfon: 012 - 963 866 000

Servei Territorial de Turisme
Pl. Alfons el Magnànim 15 46003 València
Telèfon: 012 - 963 866 000