Información y registro

Informació i registre

INFORMACIÓ GENERAL I REGISTRE DE LA DOCUMENTACIÓ

Per al registre de documentació o l'obtenció d'informació general sobre matèries de la Conselleria podrà acudir presencialment a qualsevol dels registres relacionats a continuació:

A fi de garantir una millor organització, eficàcia i qualitat del servei li recomanem utilitzar el servei de cita prèvia sol·licitant-lo:

  • Per telèfon: telefonant al 012 o al 963866000
  • Per la plataforma online de cita prèvia en les següents oficines PROP:
    • Valencia: Seleccionar Oficina PROP "VALÈNCIA:PROP I" i el servei corresponent
    • Alicante: Seleccionar Oficina PROP "ALACANT: PROP CHURRUCA" i el servei corresponent. 
    • Castellón: Seleccionar Oficina PROP "CASTELLÓ: PROP GERMANS BOU" i el servei corresponent. 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE TRÀMITS, PROCEDIMENTS O ESTAT DELS EXPEDIENTS

UNS ALTRES D'INTERÉS