Normativa vigent

Normativa vigent

  • Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
  • Ordre 10/2022,, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desplega el Decret 175/2020, del Consell, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  • Resolució de 21 d'octubre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la Conselleria.