Activitat Parlamentària

Activitat Parlamentària

Durant la legislatura IX en les Corts, es van presentar un bon nombre d'iniciatives parlamentàries dirigides a l'eliminació de la discriminació i a la consecució de l'exercici dels drets humans i les llibertats fonamentals per a les dones, sobre la base de la igualtat de dones i homes.

Iniciatives, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, relatives a la reducció de l'escletxa salarial i a la supressió de les discriminacions en l'entorn laboral, a la millora de la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral, a la promoció de la participació de les dones en l'activitat empresarial i altres destinades a integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en totes les polítiques i accions de Govern.

En el següent document es poden consultar aquestes iniciatives.

Iniciatives parlamentàries Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball