Recursos

Recursos

ÚS D'UN LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA

 

ELABORACIÓ D'INFORMES D'IMPACTE DE GÈNERE

 

 

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN CONTRACTACIÓ I SUBVENCIONS

 

 

CURS D'IMPACTE DE GÈNERE - L'IMPACTE DE GÈNERE ALS PRESSUPOSTOS

 

 

RECURSOS WEB