Recursos i procediments

Recursos i procediments

ÚS D'UN LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA

ELABORACIÓ D'INFORMES D'IMPACTE DE GÈNERE

 

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN CONTRACTACIÓ I SUBVENCIONS

CURS D'IMPACTE DE GÈNERE - L'IMPACTE DE GÈNERE ALS PRESSUPOSTOS

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

RECURSOS WEB

MATERIAL AUDIOVISUAL

FORMACIÓ:

Guia de formació en matèria d'igualtat de gènere (actualitzat a 13/02/2024)