Formació Presencial.

Formació Presencial.

La Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital, conscient que  la situació de bretxa digital que pateix una part de la ciutadania valenciana, té per causa un deficient domini en competències digitals, per a revertir aquesta situació exigeix la promoció d'una oferta formativa el contingut de la qual s'oriente a l'adquisició d'aqueixes habilitats.

Resulta lògic començar amb l'aprenentatge en competències digitals, per mitjà de cursos/tallers presencials, amb la finalitat que l'alumnat adquirisca una formació des del seu nivell més bàsic. Però les actuals circumstàncies de crisi sanitària, suposen una dificultat afegida, degut la limitació de la mobilitat i les mesures de distanciament aconsellades, que impedeixen que les accions formatives puguen desenvolupar-se amb la normalitat que és desitjable.

No obstant això, malgrat aqueixos inconvenients, aquesta Direcció General, sensible a la problemàtica de risc d'exclusió social, en la qual es troba una part de la ciutadania valenciana, entre altres causes, també per la bretxa digital que pateixen, en el present any va a conveniar amb la Federació Valenciana de Municipi i Províncies (FVMP) i amb el Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI_CV) perquè, en la mesura en què això siga possible, i sempre salvaguardant la salut de la ciutadania valenciana, possibilite la formació presencial en competències digitals de les persones que ho precisen.

Conforme vaja evolucionant el desenvolupament de tots dos convenis, i siga una realitat la formació presencial que en ells es contempla, es donarà l'oportuna publicitat i informació en aquesta web, per al coneixement de tots els interessats.