VOLEM MILLORAR LES TEUES COMPETÈNCIES DIGITALS

VOLEM MILLORAR LES TEUES COMPETÈNCIES DIGITALS

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General de Lluita contra la Bretxa Digital té entre les seues competències, la implementació de les mesures necessàries d'execució, promoció i coordinació dels programes de reducció de la bretxa digital, entre la ciutadania valenciana. 
 
Un element vertebrador bàsic i transversal d'aqueixos programes el constitueixen les competències digitals en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), treballant per transformar a la ciutadania valenciana en una ciutadania digital.
 
Els nostres programes, entre altres fins, pretenen impulsar la realització d'accions formatives en competències digitals en municipis de la Comunitat Valenciana que afavorisquen l'accés digital de persones i col·lectius, prioritzant aquells en risc d'exclusió social, i tenint en compte la realitat de les persones amb diversitat funcional.
 
És el nostre objectiu la promoció de la inclusió digital com a factor d'inclusió social, amb això es persegueix aprofitar l'ús de les TIC per a ajudar a millorar la qualitat de vida de totes les persones, les seues relacions socials i les seues possibilitats de promoció.
 
Això ens exigeix treballar i fomentar la sensibilitat dels qui poden contribuir de manera positiva a fer realitat allò que justifica l'existència d'aquesta Direcció General i en concret el seu Servei de Programes, que no és un altre que minimitzar la bretxa digital en la qual es troba una part de la ciutadania valenciana, siga com siga la causa que la motiva, o la seua naturalesa, ja siga per raons socioeconòmiques, per situació territorial, per edat, per escasses competències digitals, per gènere, etc. 
 
Per tant la nostra funció estarà orientada al desenvolupament de figures jurídiques que, en col·laboració amb organitzacions tant públiques com privades, permeten aconseguir la igualtat digital entre la ciutadania de la nostra Comunitat.
 
Per a contactar amb nosaltres escriu-nos a: programas_dglbd@gva.es o telefona'ns al 965318530