Adhesió registre operadors

Adhesió registre operadors


 

AJUDES PER A l'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'EMISSIÓ DE BONS DIGITALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D'ESPANYA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXT GENERATION EU.

ORDRE 3/2023, de 25 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l’Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGV 9374, 04.07.2022), i segona convocatòria de concessió d’ajudes del programa

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’àmplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d’ajudes del programa.

Ordre 14/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de modificació de l'Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (publicada en el DOGV núm. 9374 / 04.07.2022), i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.

ORDRE  9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven els bases reguladors i s'efectua convocatòria de concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, el marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançada per la Unió Europea-Next Generation EU)

RESOLUCIÓ de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita, a proposta de la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació d'ajudes atorgades sobre la base de l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

ADHESIÓ REGISTRE OPERADORES

MODIFICACIÓ TERMINI SOL·LICITUDS: Segons el que s'estableix en la RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital,per la qual es modifica el termini d'adhesió per a la inscripció en el Registre d'operadors-col·laboradors del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables (DOGV núm 9397, de 03.08.2022 ) la data fi per a la presentació de sol·licituds d'adhesió és el 31 d'agost del 2022.

-Inici de termini el 05.07.2022
-Fi de termini el 31.08.2022

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Segons el que s'estableix en l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, l'operador interessat haurà de presentar la sol·licitud d'adhesió en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà en la publicació de les bases en el DOGV de manera telemàtica

MODELS NORMALITZATS

ENLLAÇOS A DESTACAR.

A l'efecte de contestar a un requeriment, aportació de documentació de seguiment, al·legacions, i/o justificació de la subvenció; etc, s'ha d'accedir a través del següent enllaç: