Mineria

Mineria

COVID-19: Mesures especials

Presentació dels Plans de labors anuals de concessions mineres

 

Pla de labors de la Comunitat Valenciana

La Llei 22/1973, de Mines, establix que els projectes d'explotació i investigació aprovats per a l'execució de labors mineres es desenvoluparan per mitjà de la presentació pel tiular i aprovació per l'òrgan competent del pla de labors anual, en model oficial aprovat per la Direcció General competent en mineria.

L'elaboració dels plans de labors ha de realitzar-se de la manera més clara i concisa, sent responsabilitat de l'Administració la determinació d'aquelles dades i plans que es consideren imprescindibles per al millor coneixement de la realitat de cada activitat minera sense que tal elaboració haja de suposar un esforç ingent per als titulars dels drets miners.

A fi que la Consellera d'Indústria, Comerç i Innovació puga prestar un servici de qualitat als ciutadans, como a mesura simplificadora per a permetre l'agiització dels procediments, i per a facilitar tant l'elaboració como presentació dels plans de labors, s'ha optat per l'aplicació informàtica, "Plan de Labores Digital", per a la confecció dels plans de labors.

Documents i enllaços relacionats

Correu electrònic de consulta per a qualsevol tema relacionat amb el programa: informa@plandelabores.es

 

Documentació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic