Novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 13 de desembre de 2021, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum. Expedient CMFAST.

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 13 de desembre de 2021, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum. Expedient CMFAST.

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 13 de desembre de 2021, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2022 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol II, article 20.1, expedient CMFAST.