Novetats

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 d'abril de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021.