Normativa tramitada

Ves enrere Decret 48/2016 pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

Decret 48/2016 pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). (DOGV núm. 7769 de 27.04.2016)

 

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

Listado documentos