Suport compliment requisits accessibilitat web y apps

Suport compliment requisits accessibilitat web y apps


 

Segons l’article 17, de l’RD 1112/2018, les entitats obligades, dins del seu àmbit competencial, realitzaran revisions del compliment dels requisits d’accessibilitat establits. Hauran de dur a terme, entre altres:

Revisions d’accessibilitat per a llocs web i Apps

Elaboració d’informes anuals

  • Informe sobre l’atenció de queixes i reclamacions.
  • Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d’accessibilitat.
  • Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació.