Promoció, conscienciació, formació

Promoció, conscienciació, formació


 

La Unitat Responsable d'accessibilitat de la Comunitat Valenciana adoptarà mesures de sensibilització i divulgació amb la finalitat d'incrementar la conscienciació dins del seu àmbit competencial i en la societat en general. S'atendrà el que es disposa en l'RD 1112/2018, en relació amb les mesures de promoció relacionades en aquest.

La Unitat Responsable d'accessibilitat vetlarà per la conscienciació en matèria d'accessibilitat de tot el personal al seu servei. Específicament fomentarà i facilitarà programes de formació d'aquells òrgans o Unitats amb competències en el desenvolupament dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, així com dels encarregats de l'edició i generació dels seus continguts.

​​