Gestió/Atenció consultes y suggeriments (Administracions i ciutadania)

Gestió/Atenció consultes y suggeriments (Administracions i ciutadania)


 

Segons consta en el capítol II de l’RD 112/2018, articles 10 i 11, les entitats obligades de la Generalitat Valenciana hauran d’oferir a les persones usuàries del seu lloc web: https://innova.gva.es/es/inicio o de la seua aplicació per a dispositius mòbils, mecanismes de comunicació per a informar sobre qualsevol possible incompliment sobre els requisits d’accessibilitat que es realitzarà a través del següent formulari.

Respecte de qualsevol altra sol•licitud d’informació accessible o/i queixa hauran de ser realitzades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Gestió/Atenció consultes y suggeriments (Administracions i ciutadania)
(Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats
Prova de verificació
 

Tractament de dades de caràcter personal

Tractament de dades de caràcter personal

S'informa que la Generalitat durà a terme el tractament de les seues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.