Presentació i normativa

Presentació i normativa


 

La Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea 2016/2102, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic, s'aprova amb la finalitat d'aproximar les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives als requisits d'accessibilitat.

Per accessibilitat s'entén el conjunt de principis i tècniques que s'han de respectar en dissenyar, construir, mantindre i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de garantir la igualtat i la no discriminació en l'accés de les persones usuàries, en particular, de les persones amb discapacitat i de les persones majors. Per aquest motiu, els continguts als quals accedisquen les persones usuàries hauran de ser perceptibles, operables, comprensibles i robustos.

Per mandat de la Unió Europea, es transposa la Directiva 2016/2012 a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant l'aprovació del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, normativa estatal que té per objecte garantir els requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic i altres obligats.

En compliment de l'article 5 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, cada entitat obligada determinarà la Unitat Responsable de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial.

La Unitat Responsable d'Accessibilitat de la Comunitat Valenciana s'inscriu en la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en colaboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació y les Comunicacions (DGTIC).

Contacte:

Unitat Responsable d’Accessibilitat Digital (URA-CV)
Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
Av. Jean Claude Combaldieu, s/n 03008  - Alacant

accesibilidad_ura@gva.es

 

Normativa d'accessibilita digital

Espanya

Europa

Global