Ajudes a projectes I+D Intel·ligència Artificial i Espai de Dades

Ajudes a projectes I+D Intel·ligència Artificial i Espai de Dades

Projecte de Red Hubs en Intel·ligència artificialLes Xarxes Territorials d'Especialització Tecnològica (RETECH) somie una iniciativa que pretén llançar projectes de transformació digital conjunts, entre diverses comunitats autònomes, aprofitant al màxim les potencialitats de cada regió.

El 13 de juny de 2023 es va aprovar la Resolució de la Secretaria d'Estat de Digitalització i intel·ligència Artificial por la qual es va autoritzar l'aportació dinerària en les Comunitats Autònomes participants, corresponent-li a la Comunitat Valenciana un total d'11.860.125€ per al projecte “Xarxa d'Hubs en Intel·ligència Artificial” i la seua corresponent iniciativa de “espais de dades sectorials”, el marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, (finançada por la Unió Europea, Next Generation EU).

El projecte en el qual s'està treballant des d'esta conselleria pretén promoure dos línies d'actuació:

Línia d'actuació 1: Projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental en matèria d'intel·ligència artificial, per a la transformació digital de la societat i l'economia.

Línia d'actuació 2: Contribuir al desenvolupament d'espais de dades sectorials i interoperables d'alt valor a la Comunitat Valenciana mitjançant el desenvolupament de casos d'ús, demostradores i pilots, i d'ecosistemes sectorials d'innovació torne a estos espais de dades.

Per a això, en breu es llançarà una convocatòria de subvenciones en la modalitat de concurrència competitiva. En esta pàgina s'anirà actualitzant la informació sobre este tema.