Ajudes a la connectivitat en polígons industrials

Ajudes a la connectivitat en polígons industrials

Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


 

 

 

Actuacions de millora de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, així com altres àrees d'alta concentració empresarial com a parcs empresarials, vivers d'empreses i parcs tecnològics o científics.

L'objectiu de cada projecte susceptible d'acollir-se a aquestes ajudes ha de consistir a proporcionar cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, en la totalitat o part de les zones elegibles pertanyents a un àmbit de concurrència.

S'estableix com a àmbit de concurrència el de cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana.

S'assigna a cadascuna de les zones de concurrència les quantitats, en euros, següents:Alacant 2.299.000 euros
Castelló 1.213.000 euros
València 2.873.500 euros


La intensitat de l'ajuda serà del 80 per cent del cost de tots els conceptes subvencionables, amb un màxim de la quantitat d'ajuda establida per a cada àmbit de concurrència.

Més informació en el següent enllaç:

Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Pot consultar ací la Resolució de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de comprovació de la justificació d'aquesta subvenció