Ajudes per a millora d'infraestructura de comunicacions en edificis

Ajudes per a millora d'infraestructura de comunicacions en edificis

Ajudes per a diverses accions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis de la Comunitat Valenciana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Renovació de la infraestructura comuna de telecomunicacions en edificis de la Comunitat Valenciana: Radiodifusió, Televisió Digital i Banda Ampla.

Actuació en els edificis conclosos abans de l'1 de gener de 2000 per a l'adaptació completa o parcial dels equips i sistemes de radiodifusió sonora, televisió digital i de banda ampla ultraràpida fins a la ubicació equivalent al punt d'Accés a l'Usuari (PAU) del qual es dispose o s'haja d'instal·lar, amb les seues corresponents canalitzacions en cas necessari.

Els beneficiaris són les comunitats de propietaris d'edificis o conjunts d'edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal.

La intensitat de l'ajuda serà del 70 per cent del pressupost de l'actuació presentada,  i compatible amb altres ajudes en tant que aquesta ajuda no cobrisca els mateixos costos.

La presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de març de 2023 i seran ateses per rigorós ordre de presentació fins esgotat el pressupost.

Més informació en el següent enllaç:

Ajudes per a diverses accions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU .

Pot consultar ací la Resolució de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de comprovació de la justificació d'aquesta subvenció.