Píndoles formatives

Píndoles formatives


 

 


 

En el marc dels pressupostos participatius dels pressupostos de la Generalitat de 2022, a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital se li va assignar el projecte 387, “Pla integral de sobirania i adopció tecnològica”.

Inicialment el projecte consistia en diverses propostes i accions, de contingut ampli, enfocades a acostar a la ciutadania conceptes tecnològics que formen part de la nostra vida quotidiana: wifi, ciberseguretat, intel·ligència artificial, etc.

No obstant això, a causa que no s’han pogut desenvolupar totes les actuacions a través d’aquest projecte pilot, la proposta es va reformular mantenint el seu esperit i proposant la creació de píndoles informatives que, de manera amena i divulgativa, acostaren les tecnologies disruptives a la ciutadania.

A continuació, es proposen quinze vídeos breus, en valencià i castellà, que exposen, en un llenguatge accessible i pròxim, conceptes tecnològics com ara ciberseguretat, indústria 4.0, cadena de blocs, etc. Esperem que us agraden.

 

Accès als videos