CONVOCATÒRIA 2024 (contenido web básico)

SUBVENCIONS DESTINADES A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A POTENCIAR PROJECTES D'INNOVACIÓ, DINS DEL PLA D'IMPULS “TERRITORIS INNOVADORS” PER A L'EXERCICI 2024

BASES REGULADORES per a la concessió de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls «Territoris innovadors"

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls «Territoris innovadors», per a l’exercici 2024.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
TERMINI DE PRESENTACIÓ: DES DEL 4 DE MAIG AL 23 DE MAIG DE 2024
PROGRAMA  I Sol·licitud de subvencions per a l'execució de projectes d'innovació d'alt impacte transformador en el municipi
PROGRAMA II Sol·licitud de subvencions per a projectes pilot d'innovació en el municipi

 

MODELS NORMALITZATS

Memòria d'actuacions

Certificació acreditatiu de la representació i de l'acord de presentació de la sol·licitud de subvenció

Declaració responsable

Certificat acreditatiu de la no recuperació o compensació de l'IVA del projecte

Nota informativa:

Els models normalitzats són documents que es posen a la disposició de les persones sol·licitants a fi de facilitar la seua presentació. No obstant això, poden utilitzar-se documents propis que reunisquen les característiques i apartats essencials requerits per a cadascun d'ells.

 

ENLLAÇOS A DESTACAR

A l'efecte de contestar un requeriment, aportació de documentació a un expedient obert, a el·legacions, i/o justificació de la subvenció i pagament, s'ha d'accedir a través d'aquest enllaç: punxe ací.

L'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual és regulen els actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa dels dades personals identificatives i bancaris dels persones físiques i jurídiques que és relacionen econòmicament amb la Generalitat estableix un tràmit automatitzat com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria. Per a més informació punxe aquest enllaç.

DAVANT DE QUALSEVOL DUBTE

Pot enviar la consulta a sdgin@gva.es