Destacados

T'interessa

Convocatoria 2022

Convocatoria 2022

SUBVENCIONS DESTINADES A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A POTENCIAR PROJECTES D'INNOVACIÓ, DINS DEL PLA D'IMPULS “TERRITORIS INNOVADORS”: CONVOCATÒRIA DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2022

Ordre 8/2022, de 17 de maig de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven els BASES REGULADORS per a la concessió de subvencions destinades a l'Administració Local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del Pla d'Impuls "Territoris Innovadors", i la CONVOCATÒRIA corresponent a l'exercici pressupostari 2022

PLA DE CONTROL DE SUBVENCIONS

RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a dotacions pressupostàries de la Direcció General d'Innovació.

SEGUIMENT

FASE: JUSTIFICACIÓ

Resolució de la Directora General d'Innovació per la qual és dicten instruccions per a la justificació dels subvencions destinades a l'administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del Pla d'Impuls "Territoris Innovadors" convocades per Ordre 8/2022, de 17 de maig, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual és ressol el procediment per a la concessió subvencions previstes en Ordre 8/2022, de 17 de maig, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió de subvencions destinades a l'Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del pla d'impuls «Territoris innovadors», i la convocatòria corresponent a l'exercici pressupostari 2022. [2022/9300]

Resolució per la qual és fa pública la proposta de resolució provisional

Resolució per la qual és nomena els membres de la comissió de valoració

Presentació de sol·licituds: El termini va finalitzar el 14 de juny als 23.59 h.

PROGRAMA I Sol·licitud de subvencions per a projectes d'innovació d'alt impacte transformador en el municipi
PROGRAMA II Sol·licitud de subvencions per a projectes pilot d'innovació en el municipi

 

MODELS NORMALITZATS

 

ALTRES MODELS NORMALITZATS:

  • Domiciliació bancària

INFORMACIÓ IMPORTANT EN RELACIÓ AMB ALTES, MODIFICACIONS I BAIXES DE COMPTES BANCARIS:

L'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual és regulen els actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa dels dades personals identificatives i bancaris dels persones físiques i jurídiques que és relacionen econòmicament amb la Generalitat estableix un tràmit automatitzat com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria.

Per a més informació punxe en aquest enllaç.

ENLLAÇOS A DESTACAR:

A l'efecte de contestar un requeriment, aportació de documentació a un expedient obert, a el·legacions, i/o justificació de la subvenció i pagament, s'ha d'accedir a través del següent enllaç:

 

DAVANT QUALSEVOL DUBTE

Pot enviar la consulta a sdgin@gva.es