Destacados

T'interessa

Convocatòria 2023

Convocatòria 2023

SUBVENCIONS DESTINADES A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A POTENCIAR PROJECTES D'INNOVACIÓ, DINS DEL PLA D'IMPULS “TERRITORIS INNOVADORS” PER A L'EXERCICI 2023

BASES REGULADORS per a la concessió de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls «Territoris innovadors"

RESOLUCIÓ de 8 de maig 2023, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual és convoquen subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del Pla d’impuls «Territoris innovadors» per a l’exercici 2023.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
TERMINI DE PRESENTACIÓ: DONES DEL 17 DE MAIG Al 5 DE JUNY DE 2023
PROGRAMA  I Sol·licitud de subvencions per a l'execució de projectes d'innovació d'alt impacte transformador en el municipi
PROGRAMA II Sol·licitud de subvencions per a projectes pilot d'innovació en el municipi

 

MODELS NORMALITZATS

Memòria d'actuacions

Certificat acreditatiu de la representació

Certificat acreditatiu de l'acord de presentació de la sol·licitud

Declaració responsable

Certificat acreditatiu de la no recuperació o compensació de l'IVA del projecte

Nota informativa:

1.- Els models normalitzats són documents que es posen a la disposició de les persones sol·licitants a fi de facilitar la seua presentació. No obstant això, poden utilitzar-se documents propis que reunisquen les característiques i apartats essencials requerits per a cadascun d'ells.

2.- Es recomana que en guardar la MEMÒRIA D'ACTUACIONS es realitze a través de l'opció de "guardar com" en lloc de "imprimir" el document com PDF. Així ens assegurem que es puga llegir la part ampliable dels requadres. Una altra opció és aportar la memòria en un altre format amb els mateixos apartats que el normalitzat, signat pel representate legal de l'entitat sol·licitant.

 

Resolució per la qual es nomena els membres de la Comissió de Valoració

Resolució per la qual es fa pública la proposta de resolució provisional de la concessió de subvencions 2023

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme per la qual es resol el procediment per a la concessió de subvencions de Territoris innovadors 2023

FASE JUSTIFICACIÓ

INSTRUCCIONS JUSTIFICACIÓ: Resolució del director general d'Innovació per la qual es dicten instruccions per a la justificació de les subvencions.

MODELS NORMALITZATS JUSTIFICACIÓ

Declaració responsable altres subvencions

Memòria d'actuacions justificativa

Memòria econòmica justificativa  

Memòria econòmica justificativa AMB DESPESES PERSONAL

Nota informativa:

Els models normalitzats són documents que es posen a la disposició de les persones sol·licitants a fi de facilitar la seua presentació. No obstant això, poden utilitzar-se documents propis que reunisquen les característiques i apartats essencials requerits per a cadascun d'ells.

 

Resolució de declaració d'urgència del procediment de justificació de les subvencions dins del Pla Impuls Territoris Innovadors

ENLLAÇOS A DESTACAR
A l'efecte de contestar un requeriment, aportació de documentació a un expedient obert, a el·legacions, i/o justificació de la subvenció i pagament, s'ha d'accedir a través d'aquest enllaç: punxe ací.

L'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual és regulen els actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa dels dades personals identificatives i bancaris dels persones físiques i jurídiques que és relacionen econòmicament amb la Generalitat estableix un tràmit automatitzat com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria. Per a més informació punxe aquest enllaç.

DAVANT DE QUALSEVOL DUBTE

Pot enviar la consulta a sdgin@gva.es