T'interessa

Portals

Presentació

Presentació

Presentació

Competències

La Direcció General de Turisme exerceix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives en l'àmbit inspector i sancionador de l'activitat turística.

 

Contacte

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2

C/ Democràcia, 77 - 46018 València

012 - 963 866 000 - www.gva.es