T'interessa

Portals

Índex de procediments d'empreses turístiques

Índex de procediments d'empreses turístiques

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

IMPORTANT:

 

 • És imprescindible acreditar que l'habitatge turístic disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic (l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi segur de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d’aquests). MES INFORMACIÓ

   

 • La declaració responsable només es pot realitzar de manera telemàtica amb signatura digital, tant per les persones físiques com jurídiques. MES INFORMACIÓ

   

 • Tant en el cas que l'habitatge siga inscrit en el Registre de Turisme com en el cas que es denegue la sol·licitud d'inscripció, la persona sol·licitant rebrà la notificació en la seua carpeta ciutadana de la Generalitat.

 

 

EN RELACIÓ AMB ELS HABITATGES TURÍSTICS, ESTAN DISPONIBLES ELS SEGÜENTS TRÀMITS:

:

1) AUTO REGISTRE. Tràmit a utilitzar per a:

 

a) Comunicar l'inici d'activitat per part de titulars (persones físiques o jurídiques que signen el tràmit amb la signatura electrònica de la mateixa empresa) que complisquen aquestes circumstàncies:

 1.  

  • Fins a 4 habitatges turístics

  • Capacitat igual o inferior a 16 places.

  • Habitatge situat en sòl urbà.

 

b) Comunicar la modificació de capacitat o categoria o dades no essencials d'aquests habitatges d'ús turístic: MODIFICACIÓ CAPACITAT/CATEGORIA O DADES NO ESSENCIALS.

 

c) Comunicar el cessament d'activitat de la dedicació d'aquests habitatges a l'ús turístic: BAIXA

 

 

2) CANVIS DE TITULARITAT I SUPÒSITS ESPECIALS. Tràmit a utilitzar per a:

 

a ) CANVIS DE TITULARITAT d'habitatges turístics ja inscrits.

 

b) Comunicar l'inici d'activitat per part de titulars de fins a 4 habitatges turístics (persones físiques o jurídiques) sempre que es done alguna o algunes d’aquestes circumstàncies:

 

c) Comunicació de canvi de període de funcionament, denominació, capacitat, categoria, classificació o altres circumstàncies respecte d'aqueixos habitatges.

 

d) Comunicar cessaments d'activitat respecte d'aqueixos habitatges.

  • Quan la persona actue amb la signatura electrònica personal del representant.

  • La seua capacitat siga superior a 16 places.

  • Habitatge situat en sòl no urbanitzable.

  • Especialitat rural.

    

 

3) GESTORES D'HABITATGES TURÍSTICS (5 O MÉS HABITATGES).

 

Tràmit a utilitzar per a:

 

a) La inscripció en el Registre com a empresa gestora d'habitatges d'ús turístic i comunicació de l'alta inicial de 5 o més habitatges turístics.

 

b) Comunicar el CANVI DE TITULARITAT, denominació o domicili de l'empresa gestora.

 

c) Comunicar el cessament d'activitat de l'empresa gestora.

 

NOTA: L'empresa gestora una vegada registrada en l'aplicació EE-AT-i, podrà tramitar altes, modificacions i baixes d'habitatges d'ús turístic.

 

 

 

Continguts relacionats

 • Preguntes freqüents (FAQ) habitatges d'ús turístic
 • Preguntes freqüents (FAQ) accés a notificacions
 • Com millorar l'habitatge d'ús turístic
  • La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori vol ajudar-li a conèixer les possibles millores que podria dur a terme en un habitatge o apartament d'ús turístic. Responent anònimament a unes poques preguntes, li ofereix consells personalitzats, per a fer el seu habitatge més confortable, accessible i sostenible.

   Es tracta d'una web que permet, a través d'una senzilla i anònima enquesta sobre les característiques de l'habitatge, oferir informació sobre com millorar les seues condicions per a fer-la més accessible, sostenible i confortable tèrmica i acústicament.
   Així els propietaris o gestors d'habitatges turístics, sobretot en edificis de certa antiguitat i de costa, podran identificar si l'habitatge presenta condicions adequades o si requereix alguna reforma per a millorar el confort dels seus usuaris.
   Vinculada a aquesta enquesta existeix una Guia de disseny d'habitatges turístics que aprofundeix en les característiques que han de presentar els allotjaments turístics d'aquest tipus, així com un model d'Informe d'inspecció i verificació, que orientarà adequadament les reformes que si escau siguen oportunes.
   Si desitja més informació faça clic en el següent enllaç: Compleix el teu habitatge les condicions recomanades per a ser pis turístic?