Què és la S3CV? - S3CV


 

¿QUÈ ÉS LA S3-CV?

¿QUÈ ÉS LA S3-CV?

ÉS L'ESTRATÈGIA D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PER A L'ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL PERÍODE 2021-2027

L'Estratègia d'Especialització Intel·ligent és una aposta per la investigació i la innovació com a elements clau per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. Resultat d'un procés d'anàlisi i decisió en el qual han participat empreses, societat civil, productors de coneixement i l'administració pública, identificant les àrees estratègiques potencialment competitives en les quals concentrar els recursos econòmics per a impulsar el desenvolupament en un context global. Disposa d'un sistema de seguiment i avaluació que permetrà verificar la pertinència de les seues iniciatives o la seua primerenca correcció.

La Comissió Europea ha plantejat l'Especialització Intel·ligent per al període 2021-2027 com un element clau per al desenvolupament territorial i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans en un entorn de transició industrial, energètica i digital, en el qual ha de prevaldre la sostenibilitat com a element primordial en la seua concepció.

Les estratègies d'especialització intel·ligent en les regions són, pel seu potencial transformador, un instrument clau per a donar solucions a reptes socials i mediambientals. Aquest potencial les alinea amb una de les iniciatives més importants en els pròxims anys a l'hora de fer polítiques públiques com el Pacte Verd Europeu.

En el debat actual, es planteja l'orientació de la inversió pública en R+D+i cap a missions o reptes socials. Això requereix que les regions orienten la política d'innovació cap als desafiaments ecològics i socials als quals s'enfronten i que els actors socials, científics i econòmics s'impliquen en enfrontar-se a aqueixos reptes. A l'hora d'elaborar una estratègia, establir uns reptes com a societat que puguen ser abordats a través de la innovació, revela el seu gran impacte per a la societat.

Veure document integrat