Els entorns d'especialització indiquen la direcció estratègica on la Comunitat Valenciana vol prioritzar els seus recursos en I+D+i. Aquests 4 entorns despleguen al seu torn 9 prioritats d'especialització que concentraran els 22 reptes en matèria d'especialització intel·ligent en el futur.