tots els expedients

Ves enrere SAN MIGUEL DE SALINAS. Resolució STIEM Alacant, desestimant autorització administrativa prèvia i autorització administrativa construcció de CSF “PSF SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW” de 3.200 kW i instal·lació connexió xarxa distribució i Centre de Transformació, Centre Seccionament, i Línia subterrània Alta Tensió 20 kV d'evacuació d'energia elèctrica. Expedient ATREGI/2019/38/03

SAN MIGUEL DE SALINAS. Resolució STIEM Alacant, desestimant autorització administrativa prèvia i autorització administrativa construcció de CSF “PSF SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW” de 3.200 kW i instal·lació connexió xarxa distribució i Centre de Transformació, Centre Seccionament, i Línia subterrània Alta Tensió 20 kV d'evacuació d'energia elèctrica. Expedient ATREGI/2019/38/03