Energías Renovables: Castellón

Atrás ONDA. Informació pública de sol·licitud d'autoritzacio d'implantació en sol no urbanitzable d'autorització adva. previa i de construcció. Central fotovoltaica "TRENCAES" i la seua infraestructura d'evacuació, potencia a instal·lar de 2000KW.

ONDA. Informació pública de sol·licitud d'autoritzacio d'implantació en sol no urbanitzable d'autorització adva. previa i de construcció. Central fotovoltaica "TRENCAES" i la seua infraestructura d'evacuació, potencia a instal·lar de 2000KW.